onsdag den 22. juni 2016

Året 2015-16 - God sommer

 

Kære Forældre, Lærere, pædagoger og personale

Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning. Året hvor skolereformen for alvor er trådt i kraft. Med tvungen lektiecafe og fuld tilstedeværelse på skolen for vores lærere. Den fulde tilstedeværelse bliver dog blødt lidt op når vi kommer tilbage i august, og giver vores lærere en mulighed for at arbejde lidt hjemmefra.

Skoleåret 2015-16 startede i august med skolebestyrelsernes kampe mod de besparelser man lagde i budgettet for 2016. I september holdt vi folkemøde på Flakhaven og overrakte rådkvinden for børn og ungeudvalget mere en 3000 underskrifter og budget forliget for 2016 endte med 10 mill. mere til folkeskolen. Men glæden skulle blive kortvarig, allerede i december stod vi overfor besparelse for året 2016 på 31. mill på hele børne- og unge området. Endnu engang måtte vi trække i arbejdstøjet og fortælle politikkerne at dette var godt nok, og sidst i januar 2016 fandt byrådet selv pengene og besparelserne var reddet i denne omgang.

Kunne vi nu se os fri for flere besparelse? Nej forud ventede oplægget for budgetter 2017 som i skrivende stunder bebuder besparelser på 71 mill. mere end det dobbelt fra januar.

Det er næsten ikke til at forstå, hvordan vores by forvalter sine midler.

Hvis nu de 71. mill bliver en realitet, kommer vi til at mærke det på vores skole og vores børns hverdag.

Så Kære forældre det er vigtigt I hjælper her.

Skolebestyrelserne i Odense vurderer, at denne ’Nye virkelighed’ vil få store konsekvenser for elevernes læringsmuligheder og trivsel. Vi forudser omfattende konsekvenser både på kort og lang sigt. Vi har nu igennem flere år råbt politikerne op, været i dialog med dem og forelagt dem saglig dokumentation fra folkeskolernes hverdag. Men et flertal i byrådet med borgmesteren i spidsen melder fortsat tilbage ’Folkeskolen – og velfærden i Odense – må betale til vækstdagsordenen i disse år’. Byrådet prioriterer sine midler til By- og Kultur og lader de kommunale institutioner betale prisen.

 

Vores vurdering er, at politikerne ikke lytter til skolebestyrelses politikker og:

DET HER GÅR IKKE OVER, FØR FORÆLDRENE SIGER STOP!

Vi opfordrer derfor til:

●     Skriv til den politiker, du stemmer på, og tilkendegiv din mening.

●     Kontakt forældrene på dit barns årgang og igangsæt initiativer

●     Kontakt skolebestyrelsen på din skole og tilbyd din hjælp og dine ideer

●     Bliv medlem af Facebook-gruppen: Flere penge til folkeskolen i Odense og hjælp os med at arrangere tiltag som kan råbe politikerne op.

Så som I kan læse af ovenstående går hovedparten af vores møder med økonomi og snak om besparelser.

På trods af dette så har vi dejlig skole, hvor lærere, pædagoger og ledelse dagligt yder deres bedste for at vores børn lærer en masser og trives på bedste vis. Tak skal I have for dette.

Foråret 2016 har budt på valg til skolebestyrelsen. Den store forældre interesse var der ikke men der er dog fundet de kandidater vi skal bruge til bestyrelsen. Så læser du dette og tænker det vil jeg gerne være med i, så send os en mail, så skriver vi til dig når der valg om 2 år igen.

Vi tager afsked med: Thorkild Olsen, Tania Gauden og Helena Andersen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det gode samarbejde vi har haft sammen.

Det betyder så at vi kan sige velkommen til Nadja Nielsen tidligere suppleant, Heidi Melby, Yehia og Jacob Have Nielsen, vi glæder os til at lære jer nærmere at kende og håber på et godt samarbejde.

Skoleåret har også budt på lidt personaleudskiftning, og skolebestyrelsen har haft mulighed for at sætte med ved til disse samtaler, det betyder at vi også er trygge ved de lærere som er kommet til.

Et Velkommen til Seden skole skal lyde. J

Med denne her hilsen vil jeg på skolebestyrelsens og egne vegne ønske jer alle en rigtig dejlig sommerferie, håber I vil nyde den og at vejret må blive fantastisk.

Håber vi sammen i august kan forhindre de massive besparelse vi står overfor.

God sommer

Charlotte Veppler, formand for skolebestyrelsen

 

 

 

 

mandag den 23. maj 2016

NY VIRKELIGHED FOR FOLKESKOLEN I ODENSE – VI FORÆLDRE MÅ TAGE STILLING!


Odense, d. 22. maj 2016

NY VIRKELIGHED FOR FOLKESKOLEN I ODENSE – VI FORÆLDRE MÅ TAGE STILLING!

Byrådet planlægger igen massive besparelser for folkeskolen. Hvis de vedtages, har vi en helt ny virkelighed for folkeskolen i Odense.

     Vores børn kan komme til at sidde på hold med op til 40 elever

     Vores børn får færre faglige timer på skemaet (fx dansk og matematik) og mere understøttende undervisning

     70 procent af vores børns understøttende undervisning planlægges af pædagoger og ikke lærere

     Vores børn kan ikke få tilbudt en vikar i alle de timer, hvor der er behov for det. Vores børn må sidde alene i klasserne eller bliver sendt hjem fra skole

     Børn, der har behov for støtte, mister den

     Betydelige nedskæringer for vores børn på specialskolerne i Odense

 

Skolebestyrelserne i Odense vurderer, at denne ’Nye virkelighed’ vil få store konsekvenser for elevernes læringsmuligheder og trivsel. Vi forudser omfattende konsekvenser både på kort og lang sigt.

 

Vi har nu igennem flere år råbt politikerne op, været i dialog med dem og forelagt dem saglig dokumentation fra folkeskolernes hverdag. Men et flertal i byrådet med borgmesteren i spidsen melder fortsat tilbage ’Folkeskolen – og velfærden i Odense – må betale til vækstdagsordenen i disse år’. Byrådet prioriterer sine midler til By- og Kultur og lader de kommunale institutioner betale prisen.

Vores vurdering er, at politikerne ikke lytter til skolebestyrelses politikker og: DET HER GÅR IKKE OVER, FØR FORÆLDRENE SIGER STOP!

Vi opfordrer derfor til:

     Skriv til den politiker, du stemmer på, og tilkendegiv din mening.

     Kontakt forældrene på dit barns årgang og igangsæt initiativer

     Kontakt skolebestyrelsen på din skole og tilbyd din hjælp og dine ideer

     Bliv medlem af Facebook-gruppen: Flere penge til folkeskolen i Odense og hjælp os med at arrangere tiltag som kan råbe politikerne op.

 

LAD DIN STEMME BLIVE HØRT, KÆMP FOR EN UDVIKLINGSDAGSORDEN FOR VORES FOLKESKOLE OG SIG STOP, SAMMEN MED OS.

 

Med venlig hilsen Skolebestyrelserne i Odense

Underskrevet af:

1.       Korup Skole

2.       Munkebjerg Skole

3.       Dalum Skole

4.       Højby Skole

5.       Hjallese Skole

6.       Lumby Skole

7.       Sanderum Skole

8.       Skt. Hans Skole

9.       Tarup Skole

10.   Vestre Skole

11.   Enghave Skole

12.   Nørrebjerg Skole

13.   Hunderup Skole

14.   Rosengårdsskolen

15.   Provstegårdskolen

16.   Tingløkkeskolen

17.   Ejerslykke Skole

18.   Agerdrup Skole

19.   Bækholmskolen

20.   Horluf pile Skole

21.   Søhus Skole

22.   Skt. Klemens Skole

23.   Stige Skole

24.   Seden Skole

25.   Tingkær Skole

26.   Åløkkeskolen

27.   Næsby Skole

28.   Højme Skole

29.   Ubberup Skole

30.   Kroggårdsskolen

31.   Risingskolen

32.   Spurvelundskolen

33.   Pårup skole

34.   Rasmus Rask skolen

 

 

Åbent brev til politikerne i Odense


Odense, d. 22. maj 2016

Åbent brev til politikerne i Odense


I løbet af de seneste seks år er det odenseanske skolevæsen gået fra at være gennemsnitligt finansieret til nu at ligge helt i bunden blandt sammenlignelige kommuner[1]. Samtidig er der vedtaget en skolereform, stillet krav om bedre inklusion, ændret strukturer ad flere omgange og så videre.

I vinters erkendte borgmesteren, at der var et problem, og foreslog at sætte kommuneskatten op. Men nu er det meldt ud, at der ikke kommer flere midler til skolerne, der kommer færre.

Vi har fra forældreside gjort, hvad vi kunne for at forklare politikerne, hvor alvorligt det står til med skolerne. Store grupper af børn mistrives, så det får varige konsekvenser for dem – og for vores samfund. Børn, der ikke får støtte, hvis de har vanskeligt ved at læse eller andre faglige udfordringer. Konflikter, der løber løbsk, fordi ingen voksne har tid til eller ansvar for at tage hånd om dem. Børn fra voldsramte hjem eller familier med misbrugsproblemer, som ingen hjælp får, fordi inklusions- og AKT-vejledning er skåret væk.

Utidssvarende undervisningsmaterialer, som ikke passer til fagenes mål. Computere fra sidste årti. Forfaldne lokaler, dårligt indeklima. Ringe muligheder for vikardækning, store klasser, færre fagtimer. Flere timer med pædagoger i stedet for lærere – mere ”fri” tid og mindre fagundervisning. Ikke en lærer (voksen) til hver klasse i alle timer; bygninger som ikke giver mulighed for at samle to klasser, så der er klasser uden underviser/voksen. Alt sammen bidrager til ringere undervisning og dårligere faglige resultater. På specialskolerne erstattes fagligt, uddannet personale med uuddannede pædagogmedhjælpere.

I en tid, hvor en nyskabende reform kunne give mulighed for at tænke nyt og åbne skolen op mod det omgivende samfund. Hvor eleverne kunne opleve en mere spændende, mere varieret skoledag. Men hvor der ikke er tid, ikke er kræfter, og ikke er opbakning.

Det er nedslående, og det er oprørende.

Politikerne har konsekvent nedprioriteret børn- og ungeområdet i mere end et halvt årti. Og det har de gjort med åbne øjne. Vi har fra skolebestyrelsernes side sørget for at sikre at politikerne kender konsekvenserne af deres beslutninger, vi har holdt debatmøder, vi har skrevet kvalitetsrapport, vi har givet høringssvar, vi har inviteret til dialog.

Politikerne i Odense Kommune mener måske at det er den dårlige økonomis skyld, omprioriteringsbidraget, de mange arbejdsløse, manglen på højindkomstborgere. Det er givetvis også sandt. Men det er ikke hele historien. For politik er at prioritere, og det er at skabe grundlaget for et godt og velfungerende velfærdssamfund. Politikerne har nedprioriteret velfærdssamfundet[2], og de har ikke i rette tid skabt grundlaget for det.

Vi afviser ikke, at det kan være en gevinst for Odense at det gamle sår gennem byen heles, og at der bygges stort og flot. Vi afviser ikke at der er brug for investeringer for at skabe grundlag for vækst. Men når det sker på bekostning af de opvoksende generationer, så ender det hele med at blive værre, ikke bedre. Vores børn og unge bør tænkes ind som en helt central del af vækststrategien. Sparer vi på børnene, bliver udgiften større sidenhen.

Odenses politikere må træde i karakter nu og tage beslutninger, der er ægte fremsynede. Odense Kommune er en af de kommuner der har det højeste ”mindreforbrug” - altså bruger mindre end de har råd til. De må stoppe med at bruge færre penge, end de har[3], de må ophøre med at fritage virksomheder fra at bidrage til den fælles kasse[4], de må finde kreative måder at skaffe midler til at finansiere vores fremtid. Det er der bred opbakning til blandt Odenses borgere.

Fra skolebestyrelsernes side står vi klar til at bidrage med viden og med innovative løsninger. Vi vil virkelig gerne vores børn og unge i vores fælles folkeskole. Vil politikerne?

 

Underskrevet skolebestyrelserne for:

Korup Skole

Munkebjerg Skole

Dalum Skole

Højby Skole

Hjallese Skole

Lumby Skole

Sanderum Skole

Skt. Hans Skole

Tarup Skole

Vestre Skole

Enghave Skole

Nørrebjerg Skole

Hunderup Skole

Rosengårdsskolen

Provstegårdskolen

Tingløkkeskolen

Ejerslykke Skole

Agerdrup Skole

Bækholmskolen

Horluf pile Skole

Søhus Skole

Skt. Klemens Skole

Stige Skole

Seden Skole

Tingkær Skole

Åløkkeskolen

Næsby Skole

Højme Skole

Ubberup Skole

Kroggårdsskolen

Risingskolen

Spurvelundskolen

Pårup Skole

Rasmus Rask

 [1]Odense Kommune brugte i 2015 56.386 kr. per elev. København og Aarhus brugte godt 65.000 kr. Det er 16 procent mindre per elev. Se http://www.odense.dk/om-kommunen/statistikker-og-regnskaber/statistik/6-by-nogletal/6-by-noegletal-2015
[2]I perioden 2012 til 2014 har Økonomiudvalget og By- og kulturudvalget fået tilført henholdsvis 362 og 612 mio., mens Ældre- og handicapudvalget og Børn- og ungeudvalget i samme periode har mistet henholdsvis 176 og 491 mio. kr. Se http://www.odense.dk/om-kommunen/statistikker-og-regnskaber/statistik/odense-i-tal/odense-i-tal-2014, s. 19.
[3]Se http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8595062/der-er-sparet-16-mia-kr-paa-boernehaver-plejehjem-og-folkeskole/ . Ifølge KORA var beløbet 217 mio. kr. i 2014, se https://www.foa.dk/~/media/Faelles/PDF/Rapporter-undersoegelser/2014/Analyse%20af%20kommunernes%20underforbrug%202013%20pdf.ashx
[4]Odense har valgt at fritage virksomheder fra byggesagsgebyr og en række andre afgifter, på trods af at der ikke er belæg for at det afholder virksomheder fra at slå sig ned i Odense. Det giver en ekstraudgift til kommunen på 100 mio. kr. over fire år. Se http://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/slut-med-byggesagsgebyr-i-odense. Mon ikke virksomhederne ville foretrække at der var ordentlige forhold for deres medarbejderes børn?

tirsdag den 19. april 2016

Valg til Skolebestyrelsen 2016

Hvem sidder i skolebestyrelsen:
·         Charlotte Veppler – Formand har været med de sidste 6 år og er ikke på valg. Mor til 1 pige på 5 årgang.
·         Danny Brønnum – Har været med de sidste 6 år, og er ikke på valg. Far til en dreng på 6 årgang og en dreng og pige forårs SFO.
·         Helena Andersen – Næstformand har været med de sidste 6 år. Er ikke på valg men har et ønske om at forlade bestyrelsen, så derfor er hendes plads ledig for de næste 2 år.
·         Christina Bentzen – har været med de sidste 4 år. Hun er frisk endnu en runde. Hun er mor til 2 drenge på henholdsvis 3 og 5 årgang, og så har hun en datter der skal i skole om 3 år.
·         Thorkild Olsen – Far til en dreng i 3 klasse og en pige i 2. klasse. Han ønsker ikke at genopstille.
·         Nadja Boe Nielsen - Hun er frisk på en 4 årig periode. Har 3 piger i 1,5 og 7 klasse.
·         Tania Gauden – Har været med i 2 år, er ikke på valg. Hun har en dreng i 3. klasse og en pige i forårs SFO.
 
Hvad laver skolebestyrelsen:
·         Vi holder cirka 15 møder årligt med en fast agenda for vores møder.
·         Vi læser og kommenterer en del rapporter, bl.a. kvalitetsrapporten på skolerne generelt i Odense, og så Sedens skoles egen kvalitetsrapport, hvor vi kommenterer undervisning m.m.
·         Vi godkender budgettet og gennemgår økonomien.
·         Igangsætter projekter f.eks. cykelskur og køleskabskontrakter.
·         Orienterer via vores blog.
·         Har fokus på trafik og sikkerhed omkring skolen.
·         Vi arbejder med principper for samarbejde mellem skole og hjem.
·         Vi arbejder med reformen, hvordan vi kan give vores børn en god og spændende hverdag.
Hvad skal du som medlem bidrage med:
·         Dit engagement for dit barns skole.
·         Din interesse for samarbejde med ledelse og andre forældre.
Du har lysten til at deltage i:
·         11 årlige møder med ledelse og personalerepræsentanter.
·         4 interne arbejdsmøder for forældregruppen.
·         1-2 infomøder hvor kommunen inviterer eller udvalgsposter.

søndag den 17. januar 2016

Åbent brev 4 om besparelser


Åbent brev til Odense Byråd, rådmand og borgmester

Fra forældrerepræsentanterne for skolebestyrelser på Odense Kommunes folkeskoler

Det er med den største bekymring, at skolebestyrelserne på Odense Kommunes folkeskoler har læst det aktuelle omprioriteringskatalog, som endnu engang rammer børne- og ungeområdet, og ikke mindst skolerne hårdt.
Allerede i efteråret markerede en lang række skolebestyrelser deres bekymring over budgetterne for 2016, og den kvalitet som skolerne ville kunne levere indenfor disse rammer.
Børn- og ungeområdet står nu igen for skud, kun få måneder efter et budgetforlig, alle var enige om kun akkurat var nok til at opretholde status quo. Nu bliver det signaleret, at ressourcerne måske alligevel kan findes, så der ikke skal omprioriteres. Det skal fastholdes, for omprioriteringerne vil blot betyde endnu færre kvalificerede voksne omkring eleverne.

Konsekvenserne af omprioriteringskataloget er, at både stærke og mindre stærke elever ikke får den vejledning og støtte, de har behov for. Dermed vil kommunens og skolereformens sigte, om at børn skal lære så meget de kan, få meget svært ved at blive opfyldt. Andre områder i kommunen vil opleve effekterne af den underprioriterede inklusion, hvilket igen vil koste kommunekassen.


Forvaltningen har tidligere udarbejdet et notat, der beskrev forholdene på de odenseanske skoler og konstaterede, at der manglede 112 mio. kr. i at have et skolevæsen, der var på niveau med andre storbyer i Danmark. Det var, set med formænd og forældrerepræsentanternes øjne, et sagligt notat, som blot viser, hvad bestyrelserne pegede på i efteråret: der mangler ressourcer, hvis man vil have høj kvalitet og størst mulig læring for børn i Odense Kommune.
Ellers frygter vi, at man vil opleve en stadig faldende tilslutning til folkeskolerne i Odense, og at forældre vil vælge løsninger i andre skoletilbud. Som bestyrelsesmedlemmer for folkeskolerne i Odense Kommune er det vores ønske, at folkeskolerne er et stærkt tilbud, som både kan give høj kvalitet i undervisning, god inklusion for de svage elever og leve op til de mål, der findes i fx skolereformen.
Som forældre vil vi endnu engang pege på, at der er afsat mange millioner kroner til vækst i Odense Kommune. En del af disse penge bør være tiltænkt byens børn.
Der findes dokumentation for, at en familie med to børn er en overskudsforretning for kommunen. Derfor bør der gøres mere for at skoleområdet, og børnene i det hele taget, er en del af vækststrategien. Hvis ikke man kan tiltrække og fastholde børnefamilierne i Odense, så får vækststrategien ikke den ønskede effekt, fordi de nuværende og kommende skatteborgere forlader kommunen.


Vi forholder os til dagligdagen på skolerne. Vi har dygtige ledere, vi har dygtige medarbejdere og vi har gode børn. Det er behov for at prioritere dette, så både lærere, ledere, pædagoger, børn og forældre oplever, at det ikke er besparelser, der former dagligdagen, men faglig udvikling.  Omprioriteringsforslagene er udtryk for det modsatte.

Derfor gentager vi, at der skal ressourcer til folkeskolerne i Odense Kommune, selv om det er økonomisk trængte tider. Der skal investeres i fremtiden, og børnene ér fremtiden.
Underskrevet skolebestyrelserne for:


Korup Skole
Tarup Skole
Ubberud Skole
Søhusskolen
Højby Skole
Agedrup Skole
Ejerslykkeskole
Spurvelundsskolen
Kroggårdsskolen
Rosengårdsskolen
Vestre Skole
Dalumskolen
Tingløkke Skole
Næsby Skole
Provstegårdskolen
Munkebjerg Skole
Seden Skole
Hjallese Skole
Åløkkeskolen
Skt. Klemens Skole
Sanderumskolen
Enghaveskolen
Paarup Skole
Stige Skole
Rasmus Rask- skolen
Nørrebjergskolen
Abildgårdskolen
Hunderupskolen
Bækholm Skole
Risingskolen
Holluf Pile Skole
Højme Skole
Tingkærskolen

onsdag den 13. januar 2016

Høringssvar om omprioriteringen


Seden den 10. januar 2016

Høringssvar fra Seden skole:

Som borger og skatteyder i Odense kommune, og som forældre, der gerne vil den danske folkeskole og folkeskolen i Odense, så er det svært at have nogen forståelse for dette omprioriteringsforslag.

Med resultaterne fra kvalitetsrapport 2014/15 i baghoved syntes bekymringerne for resultatet for 2016/17 og de efterfølgende år at stå i kø.

Bekymringer på vores børns vegne står i kø.

Vi har gennem flere år sparet og sparet og det tager ingen ende, selv forvaltningens egen analyse i 2015 viste at vi manglede 112 mil. til skoleområdet. Som forældre til børn i Odenses folkeskole er det svært ikke at få ondt i maven på vegne af den fremtid, vores børn går i møde.

Omprioriteringen flytter ikke midler, men sparer kun. Det kommer til at gøre ondt overalt.

Der lukkes alternative pasningsmuligheder. Her tænkes på skovbørnehaver og musikbørnehuse. Angående musikbørnehaver så har Odense været forgangskommune og andre kommuner har set os over skulderen og gjort opgaven efter. Hvorfor lukke det, der virker?

Besparelser på kompetenceudviklingsmidler, regionspædagoger og medarbejdersammensætning i dagtilbud vil gøre, at det bliver svært at fastholde kvalificeret arbejdskraft på grund af manglende kompetenceudvikling og færre kollegaer.

H.C. Andersen festivalen, en fest vores børn lærer af, den er en del af den almene kulturelle dannelse og historie, så besparelsen er lille i forhold til udbyttet.

Projekter som haver til maver var en fantastisk mulighed for skolebørnene, for at de kunne lære at kende forskel på persillerod og pastinak. Så de ikke skal spørge os gamle voksne, når de sidder ved kassen i Rema1000.

På folkeskole området vil vi opleve at skemalægningen for 2016/17 vil byde på mange UUV timer afholdt af vores pædagoger, det vil ikke længere være en dansklærer som bemander lektiecafé timerne. Den understøttende undervisning vil kun i begrænset omfang kunne have et fagligt indhold. Børnene vil ikke længere få mulighed for at blive så dygtige de kan, da der ikke er kompetent lærer undervisning.

Vi vil opleve at inklusionen kommer under pres. Børn med særlige behov vil få mindre hjælp. De vil blive de stærke forældre til de svage børn som får hjælp, de andre vi blive nedprioriteret. Så vi vil opleve stærke børn blive stærkere og de svage svagere.

Dette betyder at skolereformens mål vil blive svær at udmønte.

Holddeling ved 40: Mange af vores folkeskoler har meget små klasseværelser, som kun kan rumme 20-25 elever, så planen om at lave holddeling ved 40 kan kun give problemer. Den ene voksne som vil være tilstede, vil rende mellem 2 klasseværelser, det betyder at fagligundervisning ikke vil være mulig. Svage børn kommer i klemme og bliver overset. Trivslen for den voksne vil være negativ. Det vil betyder vores børn ikke vil lære det store, da disse timer kun vil byde på opbevaring.

Omprioriteringsforslaget bringer spørgsmål frem:

·         Busordning, hvor skal pengene komme fra, hvis busserne bryder ned?

·         Lukning af heldagsskoler, hvor skal pengene til de flere SFO fripladser dette vil medfører komme fra?

·         Hvordan skal vores børn kunne bruge byens havnebad, når de ikke lærer at svømme?

·         Klubområdet, lukninger og besparelser, fører til spørgsmålet om, hvor de unge så skal opholde sig? På gaden?

·         Hvornår stopper vi op og prioriterer vores børns fremtid?

·         Hvorfor lukker vi ikke en skole eller nogle daginstitutioner og bevarer det vi har?

·         Hvornår bliver børnene en del af vækststrategien?

 

Vi ville kunne skrive mere, men det store spørgsmål er, hvornår har Børne- og ungeudvalget mod til at sige, de ikke kan spare mere?

 

Med venlig hilsen

 

Seden Skoles bestyrelse

 

Formand Charlotte Veppler, Bullerupvej 39G, 52040 Odense NØ

Næstformand Helena F. Andersen, Tværvej 1, 52040 Odense NØ

Danny Brønnum, Hyldegårdsvej 3, 52040 Odense NØ

Thorkild Olesen, Strandvejen 14, 5240 Odense NØ

Tania B. Gauden, Hvenekildehaven 45, 5240 Odense NØ

Christina Bang Bentzen, Sandagervej 15, 52040 Odense NØ

Nadja Nielsen, Kragenæsvej 16, 52040 Odense NØ